Batman a Barcelona

Batman in Barcelona: dragon’s knight és un còmic publicat l’any 2009 en honor a la inauguració del Saló Internacional del còmic de Barcelona. Aquesta petita grapa, de tapa dura i trenta-vuit pàgines,

El cas d’Aaron Bushnell

El diumenge 25 de febrer de 2024, arrel de la guerra entre Israel i Palestina, el pilot de les forces aèries nord-americanes, Aaron Bushnell, es va calar foc a si mateix en

1 2 3 12