Ricard Coma “En el tema del medi ambient, els petits canvis són poderosos”

Creus que els humans milloraran el canvi climàtic?

No, ja que és una espècie que transforma l’entorn, per tant serà molt difícil conservar les condicions bàsiques per evitar un empitjorament del canvi climàtic sense renunciar a res.

Creus que l’home és el gran culpable actual?

Té una part significativa de culpa en relació a les causes del canvi climàtic, però no és l’únic causant.

Per què la temperatura no pot superar els dos graus al final del segle?

Perquè amb dos graus més el procés de desgel dels pols tindrà dues conseqüències: una pujada dels nivells del mar i oceans, moltes zones del planeta que avui són habitables per les temperatures agradables es convertiran en llocs més secs i desèrtics i, ens quedarem sense vegetació.

Quins gasos afecten amb efecte hivernacle? 

El Co2 que principalment el produeixen els motors dels cotxes.

Creus que les energies renovables són la solució?

Són una part de la solució però, han d’anar combinades amb un major ús d’energies elèctriques i també amb una major reutilització i reciclatge de les deixalles.

L’escola fa alguna acció pel canvi climàtic? Si és així, quines?

Sí, té una política mediambiental que es basa en dos grans aspectes: el primer és la consciència per part de tota la comunitat que les persones som un agent actiu i que hem d’aplicar a les nostres vides el mètode de les quatre R.

El segon aspecte és aplicar mesures a l’escola que afavoreixin les quatre R, com els contenidors de cada color, els ventiladors per poder facilitar que no hi hagin fuites de temperatura, també posant doble vidre per aïllar molt més, etc.

  • A casa teva fas el possible per reduir la contaminació?

Sí, a casa reciclem el plàstic perquè dura moltíssim d’anys, rebuig, orgànic, de tant en tant cartró… el tema de la llum no cal consumir llum quan no estàs en aquell lloc, etc.

Creus que la gent està conscienciada de la importància d’aquest tema?

No, perquè hi ha molta gent que no afectarà a ells, no tenen consciència. l’altre motiu és perquè hi ha un egoisme col·lectiu que no posa en valor el bé comú.

Com gestiona l’escola els residus?

El tema de residus de l’escola es poden gestionar millor, ja que actualment només es gestionen tres tipus de residus i no tots, treballarem per millorar aquesta gestió.

Que milloraries de l’escola per gestionar el canvi climàtic?

Per exemple, una gestió més eficient de la temperatura de les aules, la gestió dels residus orgànics, la tercera la conscienciació a través de fires de reutilització de productes.

Teniu pensat fer algun projecte respecte al canvi climàtic?

Varies idees com: les fonts de tots els tipus, la gestió de les temperatures, ja que hi ha una comissió mediambiental enfocada a tenir mesures de cara al curs vinent.

Per Inés Cifuentes, Luca Cardi Cigoli Basagañas, Joel Flloyd, Irene Augudo i Bouchra Fahim

Redactor junior

close