Política de privacitat

Aquesta és la política de privacitat de l’empresa Blue Globe Media S.L., amb CIF: B67007807.

1. INTRODUCCIÓ

Com a titular a tots els efectes de les pàgines web associades a Blue Globe Media S.L. i dels productes editorials relacionats amb Junior Report (des d’ara, els Serveis), Blue Globe Media S.L. garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre (en endavant, LOPD i RLOPD) i altra normativa aplicable. També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Aquesta declaració vol informar els usuaris de la política de protecció de dades seguida per Blue Globe Media S.L..

2. INFORMACIÓ RECOLLIDA

2.1 Informació personal

La informació personal és la que ens permet identificar una persona, com pot ser el correu electrònic o el nom i cognoms. Per accedir als Serveis, l’Usuari s’ha de registrar mitjançant un formulari, en el qual se li demanaran dades personals i/o institucionals. Aquest usuari ha de ser major d’edat i el/la tutor/a legal del/la menor i/o major d’edat que representi el/la menor amb poder bastant. No recollim dades personals de menors. En el cas que les recollíssim per algun motiu, ho faríem sempre amb el consentiment dels seus pares i/o tutors legals i/o dels majors d’edat que representin al/la menor amb poder bastant. Si un menor es fes passar per major d’edat, el compte i la subscripció serà nul·la.

La informació personal recollida ens servirà per poder dirigir-nos a vostè, per facturar el servei i per poder comunicar-nos en el cas que calgui.
La informació sobre el centre ens servirà per identificar les escoles usuàries del servei, per a la facturació del servei, així com per enviar els productes editorials.

Per recollir i emmagatzemar aquestes dades, utilitzem serveis de tercers, com Google Drive, Stripe i Mailchimp. Les dades personals es guardaran en un servidor de Google Drive; les dades bancàries seran processats per la passarel·la de pagament Stripe, i utilitzem Mailchimp per enviar comunicacions als nostres usuaris i a les persones que acceptin rebre la nostra Newsletter.

Pots revisar les polítiques de privacitat d’aquests dos serveis aquí:
Google Drive: https://policies.google.com/
Stripe: https://stripe.com/es/privacy
Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Si per casualitat un/a menor contactés amb nosaltres sense que fóssim conscients de la seva edat, els pares i/o tutors legals i/o els majors d’edat que representin menor amb poder bastant hauran avisar-nos a través del correu info@blueglobe.media per informar-nos de què ha passat. Procediríem després a esborrar les dades o a obtenir el permís necessari per arxivar-les correctament.

Som conscients de la importància de protegir la privacitat dels menors, pel que animem als tutors a estar atents al contingut al qual els nens accedeixen a través d’Internet o aplicacions mòbils. En cap cas se’ns podrà fer responsables si, per causes externes que l’empresa no hagi considerat o que no pugui controlar, rebéssim dades personals d’un/a menor, ja que recau sobre els seus pares i/o tutors legals i/o en els majors d’edat que representin al menor amb poder bastant la tasca de monitoritzar l’activitat dels/les menors.

2.2 Informació anònima

La informació anònima és la que ens ensenya si un servei funciona bé o no. En cap cas ens permet identificar l’usuari. Els Serveis no recullen informació personal dels menors que els utilitzen.

Per saber si les webs de Blue Globe Media S.L. funcionen correctament i entendre a quin públic arriben, fem servir Google Analytics. Pots trobar la seva política de privacitat en el següent enllaç: https://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html. També pots comprovar quines dades anònimes recull aquesta eina a través d’aquest enllaç: https://www.google.es/intl/es/analytics/features/index.html.

3. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podem modificar aquesta Política de Privacitat en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Als Usuaris registrats o Subscriptors se’ls avisarà si hi ha canvis en la política de privacitat, l’avís legal i/o les condicions de contractació. Per seguir utilitzant els serveis de Blue Globe Mitjana S.L., hauran d’acceptar els canvis.

4. SEGURETAT DE LES DADES

Adoptem les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). No obstant això, no podem garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa D’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

5. COOKIES

Part dels serveis que Blue Globe Media S.L. ofereix als seus usuaris utilitzen cookies. Una cookie és una informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’Usuari. Les cookies només les pot llegir el lloc web que les ha enviat a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. Blue Globe Media S.L. utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que Blue Globe Media S.L. emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer l’usuari en les seves diferents visites al lloc web. L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar les cookies. Blue Globe Media S.L. no es responsabilitza si la desactivació de les cookies impedeix el bon funcionament de la pàgina.

Per a més informació, consulta la nostra Política de Cookies.

6. RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES DADES

Els Usuaris hauran de facilitar dades verídiques i són responsables de notificar-nos qualsevol modificació d’aquestes. No ens fem responsables si els Usuaris ens han facilitat dades falses o no les han actualitzat degudament. Els Usuaris poden accedir, cancel·lar, rectificar i oposar-se a les dades que hàgim recollit. Poden fer-ho iniciant sessió des dels webs de Blue Globe Media, o enviant un correu electrònic a info@blueglobe.media, identificant i concretant la seva sol·licitud. La petició ha d’anar signada i s’ha d’adjuntar la còpia d’un document d’identitat vàlid. Si ho prefereixen, poden enviar-nos un correu postal, identificant i concretant la seva sol·licitud, a:

Blue Globe Media S.L.
C/Casp, 54 1r 1a
08010 Barcelona
SPAIN

7. INFORMACIÓ QUE PODEM REVELAR

La informació recollida per Blue Globe Media S.L. no es farà pública de manera oberta. Només tindran accés a les dades les persones de l’empresa que les necessitin per treballar, els serveis que utilitzem per recollir-los (que ens serveixen per millorar el servei que donem als usuaris) i empreses externes que contractem amb la finalitat de dur a terme els serveis oferts per Blue Globe Media SL que siguin utilitzats i/o contractats per l’Usuari.

Podem donar accés a les dades a organismes externs si se’ns requereix per llei, si hi ha un procediment judicial, per protegir els drets i propietats de Blue Globe Media S.L. o per investigar frau, infraccions de propietat intel·lectual, o qualsevol altra conducta que requereixi la investigació de les dades recollides.

Blue Globe Media S.L. pot compartir la informació recollida si la companyia canvia de propietari o si s’annexiona a una altra empresa.

8. CESSIÓ DE DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

En utilitzar els serveis, facilitar les seves dades i/o subscriure’s, vostè accepta expressament les cessions a tercers descrites en aquest document. Les cessions es faran sempre per poder proporcionar el servei i per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les seves dades.


Vostè també ens dona el seu consentiment exprés a les cessions i transferències internacionals que siguin necessàries per atendre la finalitat per a la qual van ser recollides les seves dades.

9. TEMPS QUE GUARDEM LES DADES

Les dades obtingudes a través dels Serveis s’emmagatzemaran el temps que sigui necessari, per a oferir un bon servei.

En cas que vulguis esborrar informació personal que ens hagis facilitat, envia’ns un correu a info@blueglobe.media.

10. LEGISLACIÓ VIGENT

Us animem a llegir l’Avís Legal i Termes i Condicions, la Política de Cookies i les condicions de contractació.


Actualitzat per última vegada el 17 de Setembre de el 2019.

close