Redactors juniors

Vega Puyuelo
Descripció
Me llamo Vega Puyuelo y tengo 15 años. Soy una estudiante de 1º de bachillerato a la que le apasiona escribir, leer, y escuchar música entre otras aficiones. Escribo desde hace años, y a pesar de no ser demasiado constante lo empleo como una forma de expresión para evadirme. Me gustaría dedicarme a algo lo más relacionado posible con ello en un futuro.   
Em dic Vega Puyuelo i tinc 15 anys. Sóc una estudiant de 1r de batxillerat a la qual li apassiona escriure, llegir i escoltar música, a més d’altres aficions. Escric des de fa uns quants anys, i tot i no ser massa constant ho faig servir com una manera d'expressar-me i evadir-me. M'agradaria dedicar-me a algun ofici el més relacionat possible amb l’escriptura en un futur.  
My name is Vega Puyuelo and I am 15 years old. I am a 1st year high school student who is passionate about writing, reading, and listening to music among other hobbies. I've been writing for years, and despite not being too constant I usually use it as a form of expression to evade myself, as it is quite helpful to me. I would like to apply to a job as closely related to writing as possible in the future.
Sorry, Vega Puyuelo has not made any blog posts yet.
close