Redactors juniors

Alba Marín
Descripció
Hola, em dic Alba Marín Sureda, tinc 15 anys i estudio el batxillerat filològic a l’Escola Pia Nostra Senyora. He escollit aquest itinerari perquè sempre m’ha interessat molt l’escriptura i la lectura. Estic molt implicada en qualsevol cosa relacionada amb l’art, ja que crec que és la forma més maca que tenim els humans d’expressar-nos. Faig teatre, dansa, toco un parell d’instruments i m’encanta dibuixar. Sóc una noia molt directa i sincera, odio les mentides. Els meus amics diuen que sóc molt bromista i que crido molt, però no puc evitar-ho, són coses dels sagitaris.   Hola, me llamo Alba Marín Sureda, tengo 15 años y estudio el bachillerato filológico en la Escuela Pia Nostra Senyora. He escogido este itinerario porque siempre me ha interesado mucho la escritura y la lectura. Estoy muy implicada en cualquier cosa relacionada con el arte, ya que creo que es la manera más bonita que tenemos los humanos de expresarnos. Hago teatro, danza, toco un par de instrumentos y me encanta dibujar. Soy una chica muy directa y sincera, odio las mentiras. Mis amigos dicen que soy muy bromista y que grito mucho, pero no puedo evitarlo, son cosas de los sagitarios.   Hello, my name is Alba Marín Sureda, I’m 15 years old and I study philological baccalaureate in Escola Pia Nostra Senyora. I chose this itinerary because writing and reading have always interested me. I’m very involved in anything related to art. I play theatre, I dance, I play a couple of instruments and I love drawing. I’m a very direct and honest girl, I hate lies. My friends say that I am very funny and that I shout a lot, but I can’t help it, sagittarius’ things.
Sorry, Alba Marín has not made any blog posts yet.
close