Miquel Cadevall, professor de F.P.: “A vegades és millor mirar cap a l’altra banda, en lloc d’haver-nos d’enfrontar al problema”

Miquel Cadevall ens parla sobre la contaminació de l’aigua als rius i als mars dels últims anys

Ens podries explicar breument què és la contaminació de l’aigua?

La contaminació de l’aigua és quan l’aigua té certs contaminants que són perjudicials per la vida en el seu interior, per tant destrucció d’aqüífers, com per destruir el paisatge, ja que a vegades, el que fan és directament fer malbé les roques per on passa.

Tu, com a professor de química, consideres que aquest tema es tracta prou amb els alumnes?

La veritat és que intento, no com a professor de química sinó com a professor d’una altra assignatura que ensenyo, Anàlisi Bioquímic, amb els estudiants de laboratori químic i biomèdic, que ells sí que poden fer aquests anàlisis, fer anàlisis de contaminants, tant en aire com en aigua, i per tant, una mica ho treballo.

Quines diries què són les principals causes d’aquest tipus de contaminació?

Les principals causes d’aquesta contaminació som nosaltres, les persones humanes. En el nostre dia a dia generem residus, la nostra indústria en genera més, i tot això fa que es contaminin les aigües.

Creus que la manca de coneixement és una d’aquestes causes? I si és així, creus que tu tenint aquest coneixement, ets més conscient i contamines menys que altra gent?

Crec que no, és a dir, crec que la gent no ho coneix, i ja li està bé no conèixer res. Hi ha moltes vegades que si el problema no el veus, el problema no existeix, i a vegades per no haver-nos d’enfrontar i fer un bon ús dels recursos naturals que consumim, a vegades és millor no saber què passa, a nivell industrial. 

Jo, intento ser conscient, intento contaminar poc, miro d’anar a comprar on no hi hagi bosses de plàstic per reduir al mínim possible els envasos… Fer petites coses per reduir els residus en general què són els que acaben generant aquesta contaminació. A nivell individual es pot fer poc però si molt pocs fem alguna cosa, aconseguim molt.

Creus que podríem prendre mesures per parar aquesta contaminació a l’escola? Podries posar algun exemple?

Això és una de les coses en les quals els professors de laboratori estem molt al darrere, i és intentar tenir un sistema de gestió de residus en el laboratori. Que de moment és una mica limitat, i hem d’aconseguir fer-ho millor, perquè alguns residus de laboratori que poden arribar a ser contaminants. És veritat que d’aquestes substàncies en generem poques, llavors és la principal font per evitar contaminar i els hem de reduir al màxim possible.

Quan fas experiments amb els teus alumnes als laboratoris, on van els residus que aquests produeixen? Què feu amb el material com guants de làtex i altres materials de laboratori?

Normalment el que es fa és convertir-los manualment a substàncies el menys contaminants possible, i un cop tenim aquestes substàncies, ara sí, s’eliminen, perquè gairebé ja no res contaminants, és dir, al final es tracta de fer un treball previ. 

Quant de temps s’ha trigat a arribar a aquesta situació? 

Molts anys, i encara ho seguim fent. Probablement hi haurà coses que s’estiguin fent millor, no perquè contaminem menys, sinó perquè tenim més depuradores que fa alguns anys i aquestes depuradores funcionen millor. Però no perquè nosaltres ara generem menys residus o no perquè nosaltres com a societat tractem residus en general.

Quant de temps creus que ens queda per actuar?

Jo crec que ja és tard, des d’un punt de vista global, a nivell de Catalunya i Barcelona penso que s’està actuant generalment bé, s’estan aconseguint petites coses, petites millores, llocs com el Llobregat ara estan millor que fa uns anys, però segueix sent un canvi molt petit.

Què diries als teus alumnes per ajudar a parar la contaminació de l’aigua?

Doncs bàsicament, que hem de reduir el que fem, intentar disminuir els residus, i si es pot, aquests residus els reutilitzem o si no, en el pitjor dels casos reciclar i si aconseguim fer això, ja rebaixarà molt la contaminació en general, no només a l’aigua.  

Coneixes algun material (audiovisual) / anunci o pàgina web per conscienciar la gent d’aquest problema?

A nivell de documental o petits audiovisuals n’hi ha molts, només cal buscar-los a internet i allà sortiran una pila de vídeos diferents. Un cop has mirat diversos vídeos, és molt important ser crític, perquè a vegades els autors exageren dades que no son del tot certes o en posen algunes incorrectes. També s’ha de saber contrastar pàgines per veure diferents punts de vista o idees.

Per: Ariadna Olivares, Sandra Shakeel, Nicolás Lasa i Oriol Prieto

Redactor junior

close