A chalkboard represention sex education in school.
/

Hi ha prou educació sexual a les aules?

El sistema educatiu està enfocat en aspectes molt acadèmics quan realment hi ha altres preocupacions que són igual o més importants pels adolescents

Avui en dia, a la majoria d’escoles es comença a parlar del sexe a 6è de primària, on només s’expliquen els termes bàsics de la reproducció. Molts dels alumnes es queden amb dubtes, ja que només ensenyen una part molt reduïda de la sexualitat. Per exemple no es menciona el sexe entre parelles homosexuals, ni el sexe consentit i no consentit, ni la masturbació, entre altres.

Estem d’acord en el fet que no s’ensenyi durant l’educació primària, però durant l’ESO, que els alumnes ja comencen a experimentar, estaria molt bé que es tractés amb profunditat aquest tema. Parlar del sexe ajudaria als alumnes a treure els estereotips i els tabús, i fomentar l’autoconeixement.

Actualment, durant l’educació secundària s’ensenya a prendre mesures de seguretat per no patir embarassos no desitjats ni malalties, tot i que no li donen la importància que es mereix. Pel que hem vist, els joves, a conseqüència de la manca d’informació, aprenen a base d’experiència i sobretot de la pornografia, un dels grans problemes d’aquesta societat. Aquesta mena de vídeos ensenyen un sexe irreal i que a una gran part dels casos mostra a la dona com un objecte i fa que aquesta pràctica sigui irrellevant. Alguns informes indiquen que set de cada deu joves consumeix pornografia habitualment.

Molta gent, a l’hora de posar en pràctica les primeres relacions sexuals no saben com dur-les a terme i també si veuen alguna cosa que no va bé no saben com reaccionar davant d’aquesta situació i tampoc saben a qui acudir per solucionar el problema.

Per millorar la desinformació sobre el sexe proposem que les escoles d’educació secundària es plantegin tenir el sexe com una realitat important en la vida dels adolescents i fer alguna cosa al respecte. Es podria iniciar una assignatura obligatòria durant dos anys a l’ESO on expliquin tot el que comporta la sexualitat, ja sigui gènere, masturbació, actuacions masclistes, diferents pràctiques… per tal de fer del sexe una cosa bonica i segura.

En el cas que això fos inviable, podria haver-hi un especialista a qui cada alumne pogués consultar els seus dubtes personalment. Sinó, fer un comitè entre alumnes podria ser una manera molt cooperativa d’ajudar-se els uns amb els altres i de crear un ambient segur i sense tabús.

En conclusió creiem que la nostra opinió hauria de ser escoltada i valorada, ja que no volem que a les generacions futures els hi passi el mateix que nosaltres.

Redactors Juniors

, , ,
close