La llum i el soroll a la ciutat contamina?

55 views

La pol·lució de l’aire no és l’únic tipus de contaminació; les llums intenses i els sons forts també contaminen

La societat està acostumada a sentir parlar de la contaminació; de la pol·lució de l’aire i de les emissions de gasos, però aquest no és l’únic tipus de contaminació. La contaminació acústica i la contaminació lumínica també poden ser molt perjudicials per la societat però no acostuma a tenir-les en compte. Això passa perquè sovint estem desinformats.

La contaminació acústica és la pol·lució de l’alteració del so normal del medi ambient on s’està. El terme fa referència al soroll artificial i produeix efectes negatius a la salut física i psicològica de les persones. El soroll es mesura en decibels (dB). Doncs bé, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera contaminació els sorolls que estan per sobre dels 65 dB. 

Dins de les principals causes de la contaminació acústica hi han tan el tràfic a les carreteres (cotxes, motos, camions, autobús, etc), com el tràfic aeri. Els clàxons d’un cotxe o autobús estan al voltant dels 100 dB, i el soroll d’un avió en despegar pot arribar als 170 dB. Les obres i les construccions també son una gran causa de la contaminació acústica junt amb l’oci nocturn: Pubs, discoteques, restaurants… Una altra de les fonts de soroll són els animals, i és que tot i que la gent no els té en compte, un lladruc o un udol podria arribar als 80 dB. 

Barcelona és la setena ciutat més sorollosa del món. 

A part de la sordera o el mal de cap, la contaminació acústica pot tenir més conseqüències que no tenim presents. Podria causar estrés, ansietat o fatiga, inclus insomni, el que provoca irritabilidad i mal humor. També pot afectar la memoria i la capacitat d’atenció. 

Les solucions més viables són evitar les situacions que causen la contaminació, com els explicats anteriorment. Un exemple seria agafar menys el cotxe i optar per agafar un mitjà de transport que no faci soroll i així contribuir també evitant emissions de gasos. També es recomana evitar utilitzar electrodomèstics sorollosos quan no és necessari o adquirir-ne un de silencios. Un altre exemple són les activitats d’oci sense soroll excessiu. De fet, sempre caldria evitar fer molt de soroll, especialment si són hores de descans.

La contaminació lumínica

La contaminació lumínica també es sol deixar de banda, però també pot arribar a causar grans problemes. Però, què és exactament la contaminació lumínica?

La seva definició és un tema bastant discutit. Una de les seves definicions estableix que és la introducció de llum artificial que produeix un degradació dels ecosistemes o l’estat natural.

La contaminació lumínica és provocada per diferents causes. Qualsevol emissió de llum contamina una mica l’ambient, per tant l’ús de luminarias, sobretot quan són d’intensitat elevada i les regions d’alta il·luminació són perjudicials. La cadencia de sensibilitat n’és la causa principal. 

La contaminació lumínica provoca que es dificulti la visió del cel i dels astres i tota la llum que es fa servir suposa un gran gast economic; a més de que és perjudicial per la vista amb el pas dels anys.

La principal solució seria estalviar energia de les llums artificials i aprofitar el màxim que es pugui la llum natural o reduir la intensitat dels fluorescents i les bombetes, i això ajudaria a estalviar energia. El que sí que és necessari és vigilar a l’hora d’encendre i apagar els llums, tant a casa com als llocs públics, i estalviar el màxim l’energia.

La llum artificial que produeixen les ciutats del món pot perjudicar a qualsevol tipus de receptor, i tot i que la llum artificial sigui necessària per la nit en zones urbanes, es recomana aprofitar la llum natural sempre que es pugui.

Per: Ariadna Olivares, Oriol Prieto, Sandra Shakeel, Nicolás Lasa

close

El més recent