Es perjudicial per a la salut respirar l’aire de Barcelona?

33 views

La densitat de cotxes i la contaminació afecten a la qualitat de l’aire

A Barcelona aproximadament hi hagut 3.500 morts i 1.800 ingressos hospitalaris per causes cardiorespiratòries cada any relacionades amb la contaminació.

La contaminació atmosfèrica afecta la salut de tota Barcelona, sobretot els infants, la gent gran i les persones amb problemes de salut com asma, o altres. En pateixen més els efectes que la resta.

Hi ha diferents tipus de efectes al medi ambient exemples: Increment de l’efecte d’hivernacle i del canvi climàtic, Pluja àcida, Boirum fotoquímic, Destrucció de la capa d’ozó.

Els episodis de la contaminació

Hi ha diferents fases: seguiment, avís preventiu, fase episodi i finalment fase alerta.

També cada un hi ha diverses probabilitats com una vegada a l’any o més.

Com podem lluitar contra la contaminació atmosférica?

  • Substituint els desplaçaments en vehicle privat per transport públic, bicicletes o un altre tipus de transport sostenible com ara caminar, anar en patinet o patins etc.
  • Eliminant el màxim possible les activitats pulverolents o regs de carrers per reduÏr al màxim la presència de les partícules en suspensió (PM10) que son contaminants i perjudicials per la salut. 
  • Tenir un model urbà sostenible com comprar productes de proximitat etc.
  • prohibir l’entrada de cotxes molt contaminants i substituir-los per altres no tan contaminants o probar els elèctrics.

Què passa amb la contaminació atmosfèrica de Barcelona?
L’Ajuntament de Barcelona va presentar al novembre del 2016 la mesura contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona. El programa inclou 25 mesures estructurals per afrontar episodis d’alta contaminació i algunes accions en àmbits com el model urbà, la mobilitat, les grans infraestructures, etc.

Per: Luca Cardi Cigoli, Inés Cifuentes, Joel Flloyd, Bouchra Fahim , Irene Aguado.

close

El més recent